Risk Assensment/Risikoanalyse

Ord som ”risiko”, ”fare” og ”konsekvens” er meget almindelige ord, men hvad betyder det for jer.

Vi tilbyder blandt andet en risikoanalyseprocessen.  Hvor vi identificere hvilke fare der er forbundet med en situation eller tilstand, der kan medføre skade. Derefter hvilke konsekvenser den uønskede hændelse måtte have på f.eks. skader på helbred, liv, materielle værdier eller miljøet.

Dette skal sammenholdes med hyppigheden af eller sandsynligheden for, at den pågældende hændelse sker.

Ud fra disse parametre kan vi udarbejde en risikoanalyse af jeres installation eller dele af jeres installation.