Rådgivning

Granskning af jeres projekter inden der endes i udbud (KS)

Granskning af jeres projekter inden I afgiver pris på opgave, så jeres økonomiske risiko minimeres

Konsulenttimer når I har I behov for ekstra fag-viden?

Rådgivning omkring COVID-19 kapacitets

Rørmærkning og optegning af eksisterende rørsystemer

Pris-beregning af fag-entrepriser

Kontrolplaner, Slutprøveskemaer o.lign