Hvad er Første, Anden og Tredjeparts
certificering?

Første parts certificering

Første parts certificering betyder, at den enkelte eller organisation, der leverer et produkt
eller en tjenesteydelse, giver sikkerhed for, at den opfylder visse krav. CE-mærkning er et
eksempel på certificering af første part. Et CE-mærke er ofte nødvendigt for at bringe et
produkt til det europæiske marked. Ved mærkning af en vare sikrer en producent, at den
er kontrolleret og opfylder grundlæggende kriterier for sikkerhed, sundhed og miljø.
 

Anden parts certificering

Anden parts certificering er en sikrinng af organisationen, som den enkelte eller afdelingen
tilhører. En organisation kan for eksempel skabe et kvalitetsmærke for et bestemt
markedssegment. Personer eller organisationer kan få det ved at opfylde fastsatte krav. Et
sådant mærke kan ligeledes forbedre kvalitetsniveauet.

 

Tredje parts certificering

Mecalgas leverer tredjeparts certificering. Denne type certificering indebærer en fuldt
uafhængig vurdering, der erklærer, at specifikke krav vedrørende et produkt, person, proces
eller styringssystem er blevet opfyldt. Kravene er uafhængigt udarbejdet af ekspertråd, der
repræsenterer et bestemt markedssegment eller en sammenslutning. Fordelen ved
tredjepartscertificering er, at du eller din virksomhed, med en uafhængig tredjepart, sikrer
dig og dine kunder, at de objektive krav er opfyldt.